Zaostřeno na Rh faktor v těhotenství

12.5.2017

Rh faktor je často zmiňovaný pojem v průběhu těhotenství. Rh faktor je dědičná vlastnost krve, pokud je tato vlastnost u matky a plodu rozdílná, může způsobit velmi vážné komplikace a zdraví ohrožující stav. Nezáleží na typu krevní skupiny, roli hraje pouze Rh faktor.

Co je Rh faktor

Rh faktor je vlastnost krve, která určuje, zda je na červených krvinkách přítomen antigen. 90% populace v ČR tento antigen na krevních krvinkách přítomen má, tudíž jejich krevní skupina má Rh faktor +. Zbývajících 10% lidí antigen na krvinkách nemá, takže jejich krevní skupina je s Rh faktorem -. Problémy a komplikace mohou nastat pouze v případě, kdy matka má Rh faktor – a otec dítěte má krevní skupinu s pozitivním Rh faktorem. Dítě totiž v tomto případě může zdědit pozitivní Rh faktor po otci a může tak nastat v podstatě souboj mezi tělem matky a dítěte.

Co způsobí rozdílné Rh faktory

Při rozdílných Rh faktorech matky a dítěte hovoříme o Rh inkompatibilitě. Během těhotenství může drobné množství krve dítěte proniknout do krevního oběhu matky a v tom případě tělo matky začne produkovat protilátky proti jemu neznámému antigenu, který je obsažen právě na červených krvinkách dítěte. Do krevního oběhu dítěte pomocí pupečníku pronikají protilátky od matky, které zapříčiňují rozpad červených krvinek dítěte. To má za následek hemolytické onemocnění, které v nejzávažnějších případech může vést až k úmrtí dítěte.

Jak zabránit komplikacím

Situace ohledně Rh faktorů je zjišťována již na začátku těhotenství a rizikové maminky jsou bedlivě hlídány. Během prvního těhotenství plod většinou není nijak závažně ohrožen, protože tělo matky protilátky produkuje ve zvýšené míře až na konci těhotenství. Pro eliminaci všech komplikací je matce ve 28.týdnu těhotenství a ve lhůtě do 72 hodin po porodu aplikována injekce globulínu, který zabrání právě produkci protilátek, které by ohrozili život dítěte i každého dalšího plodu v dalším těhotenství.

Město pro děti