Co vás čeká na vstupní těhotenské prohlídce u gynekologa?

13.11.2017

Na těhotenském testu jste objevila dvě jasně viditelné čárky, které vám konečně splnily všechna přání: čekáte miminko! Rozklepanou rukou vytáčíte na mobilu číslo vašeho gynekologa a objednáváte se na první těhotenskou prohlídku. Jakmile zavěsíte a prvotní nadšení trochu opadne, přepadnou vás místo toho obavy, co od vstupní těhotenské prohlídky vlastně můžete čekat?!

Údaje o zdravotním stavu

Na samotném začátku vás čeká sepsání vašeho zdravotního stavu. Říká se tomu zdravotní anamnéza a lékař bude zjišťovat nejen váš zdravotní stav, ale i zdravotní stav členů vaší rodiny. Je to velice důležité a neměla byste zde nic zatajit. Lékař tak získá přehled a vyloučí nebo naopak potvrdí, zda některá dědičná onemocnění nemohou být komplikací pro vaše těhotenství.

Vyšetření děložního čípku

Součástí vstupního vyšetření je i vyšetření děložního čípku. Lékař provede odběry onkologické cytologie v případě, kdy vám stejné vyšetření nebylo prováděno v době delší nežli rok.

Odběry krve a moči

Vstupné vyšetření zahrnuje i odebrání moče a krve, jež se odesílají ke kultivaci. Moč vám pak bude kontrolována při každé kontrole, budete si ji brát s sebou. Z krve se zjišťuje krevní skupina,protilátky proti červeným krvinkám, HIV, žloutenka typu B a krevní obraz.

Změření a zvážení

Ošetřující lékař nebo zdravotní sestra vás zváží, aby si zaznamenali vaší počáteční váhu. Rovněž vám změří pánevních rozměrů.

Zařazení do skupin

Jakmile vás ošetřující gynekolog vyšetří a zjistí vše potřebné, zařadí vás do jedné ze tří skupin:

  • nízké riziko
  • střední riziko
  • velké riziko

Ptáte se, co to pro vás znamená? Pokud budete v první skupině, tedy ve skupině těhotných s malým rizikem, pak budete po dobu těhotenství sledována pouze v poradně vašeho gynekologa. Jestliže vás lékař zařadí do druhé skupiny, tedy mezi těhotné se středním rizikem, kam spadají vícečetná těhotenství nebo předčasný porod, bude vám doporučeno sledování v ambulanci pro riziková těhotenství. Třetí možností je skupina vysokého rizika, na které je brán vysoký ohled, mnohdy je dokonce potřeba, aby byla těhulka sledována nepřetržitě na lůžkovém oddělení.

Město pro děti