Kroužek cizího jazyka

6.1.2017

Nutnost znalosti alespoň jednoho cizího jazyka je v současné době vštěpována do hlavy již dětem ve školce. Pravdou je, že pokud ovládáte cizí jazyk slovem i písmem, máte daleko větší šanci na získání profese nebo uplatnění se v životě. Díky této skutečnosti se stále více rozmáhají kroužky cizích jazyků, do kterých je možné přihlásit děti všech věkových kategorií.

Co je cílem kroužku cizího jazyka?

Cílem cizojazyčných kroužků je naučit děti základní i rozšířené znalosti o daném jazyce a to jak v psaném, tak i mluveném projevu. Děti se učí gramatiku, skládají věty a konverzují. U mnoha dětí jsou zpočátku zábrany, díky kterým nechtějí mluvit v cizím jazyce před kolektivem – mají strach z neúspěchu. I této překážky se zbaví návštěvou kroužku cizího jazyka, kde se setkají s dětmi stejně pokročilými.

Jak se kroužky cizího jazyka dělí?

Děti mohou docházet do klasického kroužku cizího jazyka, nebo se zúčastnit jazykové konverzace. V prvním případě se děti učí cizí jazyk více do hloubky, píší testy a snaží se pochopit cizí jazyk nejen slovně, ale i písemně. Ve druhém případě jde především o slovní výměnu či sdílení informací, prostřednictvím čehož si děti trénují cizí fráze a učí se konverzovat plynule a bez přestávek.

Kroužky podle věku nebo pokročilosti

Jazykové kroužky se zpravidla rozdělují podle věku dětí nebo podle jejich dovedností. Fungují tak kroužky pro malé děti chodící do školky, na první či druhý stupeň. Stejně tak je možné ratolest přihlásit do kroužku pro začátečníky, mírně pokročilé nebo pokročilé děti.

 

 

 

 

Město pro děti