Jóga

17.8.2017

Ačkoli jóga pro dospělé je klasikou, která většinu lidí nepřekvapí, jóga pro děti už není tak známá. Přitom má na zdraví dětí – a to jak fyzické, tak i psychické – více než pozitivní vliv. Jóga představuje speciální disciplínu, při které dochází ke kombinaci fyzické, mentální i spirituální síly. Původem je ze staré Indie, ale v současné době je rozšířená do celého světa.

Proč přihlásit děti na jógu?

Dnešní doba j velmi hektická, což vnímáme nejen my dospělí, ale tlak je vyvíjen i na naše děti. Byť si spousta rodičů myslí, že děti nic takového nevnímají. Právě naopak. Děti jsou tak nuceny žít v poměrně rušném tempu, což může negativně ovlivnit jejich dětskou rozvernost, bezstarostnost i vrozenou radost, která je pro ně typická.

Proto se dětská jóga jeví jako dobrý nápad. Jejím cílem je zbavit dětí této tíhy a tohoto tlaku. Naučí je relaxovat a čelit vnitřnímu napětí.

Čemu se děti na kroužku jógy naučí?

V kroužku dětské jógy je důraz kladen především na to, aby to pro děti byla zábava. To je nejdůležitější, pokud by totiž jóga neměla bavit, nemohla by jim přinést kýžené výsledky. Děti se na tomto kroužku naučí ovládat základní cviky, kterých je hned několik. Jakmile zvládnout provedení jednotlivých cviků, budou se učit cvičit celé sestavy. Tyto sestavy jsou prospěšné pro zdraví a zároveň je naučí i správné technice dýchání.

Provádění jednotlivých cviků je vždy přizpůsobeno věku a vývoji dětí. Na józe se naučí nejen základní cviky a jednoduché sestavy, ale především se naučí vnímat sebe sama. Budou trénovat vytrvalost, naučí se harmonii a budou vedeni k tomu, aby lépe zvládaly stresové situace.

Město pro děti