SEO – co tato zkratka znamená a jak se SEO pracovat?

8.7.2017

SEO je zkratkou anglického slova SEARCH ENGINE OPTIMIZATION a je to způsob, jak zajistit přední pozice webových stránek ve vyhledávačích na požadovaná klíčová slova (angl. keywords, ve zkratce také označováno KW). Více o pojmu SEO se dočtete například i zde.

SEO stránek ovlivňuje spousta faktorů, jako jsou právě klíčová slova, zpětné odkazy, nadpisy, metapopisky i struktura stránek samotných. Webu tedy pomáhá dostat se na přední stránky vyhledávačů a zvyšuje jim návštěvnost i konverzi.

SEO – co je jeho součástí

Faktorů, které SEO ovlivňují, je velký počet a mají různou důležitost. Nikdo přesně neví, jak roboti vyhledávačů pracují a co všechno sledují. Jsou ale určitá pravidla, díky kterým své stránky lépe zoptimalizujete. Mezi nejpodstatnější tzv. ON PAGE faktory pak patří url adresa, obsah stránky, alternativní název obrázků, titulek stránky a metapopisky. Ve skutečnosti je včak těchto faktorů okolo dvou set a myslet je potřeba nejlépe na všechny. Velmi důležitý je pak průzkum a použití klíčových slov i odkazů v textech. O tom se mimo jiné dočtete také zde.

Optimalizace webových stránek – krok po kroku

Jak tedy svoje stránky co nejlépe optimalizovat pro webové prohlížeče a dostat se na přední místa ve vyhledávání? Odpověď se zdá být jednoduchá – postupně stránky upravovat a myslet při tom na SEO. Je také potřeba si uvědomit, že SEO se na stránkách neprojeví hned a optimalizace stránek je dlouhodobý proces. Výsledky lze očekávat často až po týdnech, spíše měsících.

URL adresa, meta popisky a title

Mít hlavní klíčové slovo přímo v adrese stránky je jistě výhodou, ale nestačí to. Každá z podstran, které se na webových stránkách nachází, by měla mít vlastní title (nadpis stránky) a meta popisek, které by měly obsahovat klíčová slova.

Průzkum klíčových slov

Jaká klíčová slova se k vašim webovým stránkám pojí? Některá lze jednoduše odvodit, ale SEO není (pouze) o pocitech, ale zejména o číslech a hledanosti. Na začátku SEO optimalizace je tedy potřeba udělat průzkum klíčových slov, jejich hledanosti i konkurence. Nejvhodnější jsou pak ta slova, která se přímo pojí k webovým stránkách, mají vysokou měsíční hledanost, ale naopak nízkou až střední konkurenci. Z těchto slov je pak potřeba utvořit seznam.

Zpracování klíčových slov

Klíčová slova, která byla v předchozím bodu vyhodnocena jako vhodná, je nutné zapracovat do důležitých částí stránek, což jsou právě nadpisy stránek, meta popisky, blogy a obsahy jednotlivých stran a podstran webu. S klíčovými slovy je potřeba zacházet opatrně a používat je nenásilně. Webové stránky nečtou pouze roboti vyhledávačů, ale právě lidé. Text by měl být i přes výskyt klíčových slov srozumitelný a zajímavý.

Prolinkování

Velmi podstatné jsou pak i odkazy. SEO lze vylepšit vzájemnou výměnou odkazů s jinou (tematicky relevantní) stránkou, i vzájemným propojením stránek s blogem nebo s podstránkami vlastního webu. Stejně jako u klíčových slov není žádoucí kvantita na úkor kvality a vzhledu textu. Dobré prolinkování webových stránek zvyšuje jejich věrohodnost a posunuje je to ve výsledcích hledání na viditelnější pozice.

Kontrola a sledování SEO optimalizace

Práce na SEO vlastně nikdy nekončí a je potřeba neustálá kontrola a úpravy. Trendy se mění a vyhledávače mění algoritmy, podle kterých stránky vyhodnocují. K dispozici je spousta online nástrojů, které trendy sledují a radí, na co se zaměřit, co na stránkách upravit nebo která klíčová slova nahradit jinými. Stránky je potřeba neustále aktualizovat i z pohledu textu. Vhodná je tedy rubrika novinek nebo blog, do kterých bude pravidelně přibývat kvalitní a optimalizovaný text.

Co v SEO (už) nefunguje

Vyplňování klíčových slov do jednotlivých stran webu začaly vyhledávače ignorovat a je tedy lepší svou energii vkládat do kvalitních title a meta popisků. Zbytečné je i zuřivé shánění zpětných odkazů a snaha o vložení klíčových slov do každé věty textu. I kdyby tyto akce dovedly na webové stránky nové návštěvníky, „přeoptimalizovaný“ a pro běžného člověka nečitelný text odradí od jakékoliv konverze.

Město pro děti