Literární kroužek

21.12.2016

Čtení jako takové by mělo být neodmyslitelnou součástí života každého z nás. Přivést děti ke čtení je ale v dnešní době stále složitější a to díky přítomnosti nejrůznější techniky v podobě počítačů, notebooků, mobilních telefonů či tabletů. Dítka tak tráví veškerý čas právě u těchto vymožeností a chvilky strávené s knihou pro ně představují pouze vzdálenou minulost, kdy jim v útlém věku jejich maminka, tatínek nebo babička příběhy z knih četli. Nezájem dnešních dětí o příběhy psané v knihách bohužel vede ke snížené slovní zásobě a s tím je potřeba něco udělat.

Přihlaste dítko do literárního kroužku

Pokud vaše pokusy donutit ratolest usednout zajímavé knize selhávají, jděte na to jinak a přihlaste dítko do literárního kroužku, jehož cílem je rozšířit u dětí podvědomí o knihách a rozvíjet u nich smyslové vnímání světa, který je každý den obklopuje.

Co se děti literárním kroužku naučí

V literárním kroužku jde především o to, aby děti ztratily ke knihám odpor a samy našly chuť si nějaký zajímavý příběh přečíst. Díky kroužku poznají různorodé typy textu a seznámí se s ukázkami české a světové literatury. Opomenout určitě nesmíme i fakt, že dítka přijdu do styku jak s tradiční, tak i dávnou literaturou, která je svým obsahem vhodná pro děti. Budou se věnovat rozborům textu a ukázek, díky kterým získají podvědomí o autorově cíli a jeho námětu pro knihu.

Dětský rozvoj pomocí knížek

Ve většině literárních kroužků děti samy vytváří literární ukázky, které následně musí prezentovat před lektorem i dalšími dětmi ve skupince. Díky tomu se naučí hlubšímu chápání smyslu a obsahu sdíleného textu. Přes všechny výše zmíněné dovednosti jde v literárním kroužku především o radost ze čtení a psaní.

 

Město pro děti