Hlavní krédo Nadace DRFG zní: Všechno začíná setkáním

13.1.2018

Jedním z plánů DRFG již od samotného vzniku bylo založení vlastní nadace. Snahou bylo najít prostor, kde by vlastními silami pomáhali. A nejlépe v různých oblastech. DRFG podporuje mnohostranné aktivity v sociální, kulturní a sportovní sféře. Zhruba před rokem se vedení DRFG, zaměřené na fondy a dluhopisy rozhodlo, že nastal ten správný čas pro sjednocení projektů. A díky společnému úsilí vznikla Nadace DRFG. „Trendem v nadačních činnostech je i pomoc vlastními kompetencemi,“ říká výkonný ředitel Nadace DRFG David Macek.

Skupina DRFG má velký cit vůči svému regionu. Zaměstnanci cítí, že jsou velkými patrioty a dávají to značně najevo. Výkonný ředitel Nadace DRFG David Macek společně se zakladatelem DRFG Davidem Rusňákem se domluvili, že investiční skupina podporuje spoustu projektů v konkrétním regionu, ale vlastní nadaci stále postrádá. Chyběla systematičnost a jednotné zastřešení.

Proto byla Nadace ustanovena tak, aby byla jednoduše univerzální a plně transparentní. Tímto krokem měli lidé ve skupině volné ruce a mohli se sami rozhodnout, jaký projekt budou podporovat. Od počátku bylo jasné, že plnou podporu dostane projekt Meeting Brno. Velkou zásluhu na tom měla návštěva obdobné akce v italské Rimini. Dalším zajímavým projektem podporovaný Nadací byla pomoc finančně negramotné mládeži, zejména z neúplných rodin či dětských domovů.

Spontánní příspěvky od zaměstnanců DRFG

„Někteří zaměstnanci DRFG začali spontánně přispívat na konto naší nadace a zmnožují tak její jmění, další avizovali, že se přidají. To je něco velmi silného, co působí i navenek. Viděl jsem to na užaslých tvářích svých přátel, spolupořadatelů festivalu Meeting Brno, když se dozvěděli, že na nemalý dar pro letošní ročník festivalu se skládají přímo lidé pracující pro investiční skupinu DRFG,“ říká výkonný ředitel Nadace DRFG David Macek.

Po spoluúčasti na Meetingu Rimini pozvali organizátoři Nadaci DRFG ke společnému evropskému projektu, navázali partnerství s New York Encounter i s organizátory meetingů/encounterů v Barceloně, Madridu, Londýně a Lisabonu. Mezinárodní časopis Tracce zařadil Meeting Brno po boku komunity Taize a ženevského centra excelence CERN k příkladům naděje pro Evropu v krizi. Po úspěšné organizaci Meetingu Brno přišel na řadu další zajímavý projekt a to Rok smíření s nezapomenutelnou Poutí z Pohořelic na Mendlovo náměstí.

Podpora na správných místech

Nadace DRFG pomáhá skutečně potřebným. Těm, kteří postrádají kvalitní jídlo, šaty či obydlí. Je významným podporovatelem domova Horizont v Kyjově, tedy zařízení pro lidi s těžkým tělesným a mentálním postižením. Dále je to sdružení na pomoc těžce postiženým Ruka pro život v Brně a v Praze. Nadace pomáhá i brněnskému Klokánku, místní diakonii či Diecézní charitě Brno. Charita vydražila nadační deštníky, které zdobily na konci léta ulici Česká. Výtěžek putoval k lidem bez domova.

Město pro děti