ČMAPM: Děti a samostudium

27.3.2020

Nastalá situace sebou přináší opatření, která mají na naše každodenní fungování bezesporu velký vliv. Jedním z nich je zavření škol a s tím spojené samostudium. Většina dětí se dodnes se s domácím vzděláváním nesetkala a může být těžší, než se na první pohled zdá. Učení se na písemku nebo dělání domácích úkolů se totiž od samostudia výrazně liší. Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM), kde téměř čtvrtina členek působí v oblasti vzdělávání, předávají rady a tipy jak situaci zvládnout co nejlépe. 

Omezení, která plynou ze snahy zamezení šíření viru COVID-19, totiž vyžadují mnoho improvizace a vynalézavého myšlení, a to jak v řadách samotných pedagogů, tak i rodičů. Ti na své děti dohlížejí a se samostudiem jim pomáhají. Většina škol sází na online výuku. To ovšem neznamená, že jen přes e-mail pošlou žákům seznam úkolů. Mezi oblíbené učební nástroje patří například výuková videa, kde učitelé látku vysvětlují, ale také odkazují na literaturu nebo televizní dokumenty. Kreativitě se skutečně meze nekladou.

Pomoc ovšem nepotřebují jen žáci, ale také rodiče, kteří se nyní ocitají v kůži učitelů. Rodičům tedy radí, jak domácí výuku co nejvíce zpříjemnit a zároveň jaké kroky podniknout aby byla co nejvíce přínosná. Dle slov Taťány Pergler, ředitelky Prvního Slovanského gymnázie v Praze, musí rodiče zvládnout dětem předat víc než jen látku. Vzdělávací cíl je u žáků prvního stupně totiž zhruba 40 % toho, co si ze školy odnáší. Zbylých 60 % je výchovná část, kde se dětí učí, jak vůbec pracovat, jak zpracovávat nově přijaté znalosti a jak si je upevňovat. „Pro děti na prvním stupni doporučuji výuku v dopoledních hodinách a dodržování harmonogramu. Je potřeba, aby dítě po probuzení vědělo, co ho ten den čeká, např. že od 8.30 do 10.30 se učí a potom má přestávku,“ doplňuje Pergler s tím, že u starších žáků je zase třeba hlídat učební morálku. 

Dalším tipem jak žáky motivovat k práci je dle Anny Putnové, která působí na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně, učení ve skupinách. V praxi to probíhá tak, že se na Skype nebo jiné síti vytvoří učební skupinky žáků kolem čtyř dětí. Těm pak tato práce ve skupině supluje atmosféru školy. Nemají tedy při učení pocit, že jsou na to samy, a z učení se svými vrstevníky mají tak lepší pocit. Nabízí se také možnost využít služeb, které nabízí brněnská společnost TLC Kids. Dle slov ředitelky Taťány Marie Nepustilové je totiž možnost zřídit příměstské tábory, kde by se vzdělávaly děti, jejichž rodiče se jim z časových důvodů nemohou věnovat.

Členky ČMAPM nicméně uvádí, že až na pár výjimek, zvládají rodiče i studenti nastalou situace velmi dobře.

Město pro děti