Rozdělení mateřských školek podle vzdělávacího programu

13.12.2016

Nastal čas, kdy se přiblížil nástup vašeho dítěte do školky, ale vy stále nevíte, jakou zvolit. Logicky chcete pro své dítko to nejlepší, ale pestrý výběr mateřinek vás tak trochu mate. Na výběr je dnes mnoho typů mateřských školek, stačí si opravdu jen vybrat a zvážit, jaký typ bude pro vaše dítě nejvhodnější. Jestliže v tomto ohledu tápete, pak vám přijde vhod dnešní článek, ve kterém jsme se na rozdělení mateřských školek podívali trochu blíže.

Církevní MŠ

Církevní mateřské školy se příliš neliší od klasických, děti jsou zde zábavnou formou seznamovány se základními náboženskými fakty. Jsou zde přijímány děti z věřících i nevěřících rodin a dokonce není ani podmínkou pokřtění dítěte.

Lesní MŠ

Lesní školky jsou poměrně nový typ alternativního předškolního vzdělávání pro děti ve věku od 3 do 6 let. Základním heslem lesních školek je „S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“, realizace školek probíhá především v lese. Výhodou je malý počet dětí ve třídě, bývá zde nejvýše 15 dětí a k nim připadají 2 dospělí.

Montessori školky

Tyto školky pracují podle zásady „Pomoz mi, ať to dokážu sám“. Z toho vyplývá, že mateřské školy tohoto typu se plně přizpůsobují potřebám dítěte. Dítě si samo volí činnost, které se chce věnovat, ale nesmí tím rušit ostatní děti. Děti jsou ve třídě věkově namíchány a jsou vedeny především k samostatnosti, sebevědomí a zodpovědnosti vůči ostatním.

Daltonské školky

Daltonské mateřské školy se řídí obdobnými zásadami jako výše jmenované Montessori školky. Důraz je kladen především na to, aby děti vycházely sami se sebou a s ostatními při zachování vlastní osobnosti.

Waldorfské mateřské školky

V těchto mateřských školách je kladen důraz především na morální a citový vývoj dítěte. Děti se učí nápodobou a není tolik zatěžována jejich paměť, preferuje se především hra a experimentování. Waldorfský přístup klade důraz na rytmus, děti často pracují s přírodními materiály. Velmi důležitá je zde spolupráce s rodiči.

Jazykové školky

Děti se v těchto školkách od útlého věku intenzivně učí cizí jazyk. Učitelé na děti mluví ve většině případů pouze v cizím jazyce.

 

Město pro děti