Wattsenglish: Unikátní metoda výuky angličtiny supluje prostředí bilingvální rodiny

28.8.2018

Je vhodné, aby dítě začalo s cizím jazykem již v raném věku? Odborníci se vesměs shodují na tom, že je to dobrý nápad, protože další řeč vstřebávají mnohem lépe a rychleji než v pozdějším věku. Navíc nehraje roli ani fakt, že ještě plně neovládají mateřštinu. Vzdělávání v předškolním věku určitě není na škodu a v nejlepším případě by mělo probíhat každý den – v prostředí rodiny, kde se hovoří více jazyky. Většina dětí však tuto možnost nemá a nezbývá, než si vybrat vhodný kurz. Proč je dobrou volbou Wattsenglish?

Metoda Wattsenglish je neobyčejná angličtina pro děti, která je postavena na principu dvojjazyčné výuky. Nízký věk je brán jako výhoda a dítko si jazyk osvojuje podobně jako mateřskou řeč.

Má-li být vzdělávání dětí efektivní, musí je bavit. Proto si s nimi lektoři hrají, povídají jim pohádky a připravují pro ně interaktivní cvičení, v rámci kterého jsou plně vtažena do děje. Zároveň plně respektují individualitu a přistupují ke každému dítku jednotlivě, vyzdvihují jeho kvality a dávají mu šanci vyniknout.

Základním kamenem výuky Wattsenglish je také nonverbální komunikace. Děti jsou nabádány k tomu, aby využívaly své smysly a přirozené chování. Díky tomu si angličtinu poměrně rychle osvojí i jedinci, kteří by mohli mít v pozdějším věku potíže s běžně koncipovanou výukou.

K dalším charakteristickým znakům metody Wattsenglish patří výuka v menších skupinách, dělení výuky do kratších bloků (nedochází díky tomu k přetěžování), využívání her a pohybových aktivit, časté střídání činností, učení nepřímou formou a aplikace mateřského jazyka.

A kam dítko přihlásit? S Wattsenglish má bohaté zkušenosti například jazyková škola Praha JS FAN, která pořádá také kurzy Starters, Movers a Flyers pro zájemce o složení zkoušek.

Město pro děti