Jak začít s angličtinou u dětí? Pomohou Steve a Maggie!

26.8.2020

Zatímco v minulosti se začínalo s angličtinou u dětí až v době, kdy hovořily plynně mateřštinou, dnes psychologové doporučují začít naopak co nejdříve. Tedy v době, kdy ještě ani nehovoří. Benefitem takové výuky je snazší porozumění jazyku v pozdější době a větší adaptace na cizojazyčné prostředí. Ale jak začít? Většina rodičů nevládne dostatečnou úrovní, aby mohla učit děti sama. A právě proto jsou zde Steve a Maggie, kteří s výukou pomohou, a v dnešní koronavirové době dokonce on-line.

Angličtina od nejútlejšího věku

Dá se říci, že dítko ještě nemluví a sotva chodí, ale už se může věnovat angličtině. Ano! V této fázi je nejdůležitější přirozenost a seznamování s jazykem zcela přirozeně během běžných denních činností. Nejedná se tak o cílené učení, ale o snahu o představení dalšího cizího jazyka dítěti, které postupem času pochopí, že se jedná o jiný jazyk než mateřský. Podle psychologů je tento vývoj klíčový pro pozdější cílené učení, protože dítě má povědomí o cizí řeči z raného dětství. V předškolním věku pak pomohou s angličtinou Steve a Maggie.

Díky Wattsenglish se učí anglicky tisíce dětí

Právě principy přirozené výuky Wattsenglish se totiž používají v kurzech angličtiny pro nejmenší, které probíhají v jazykové škole JS FAN. Metodologie vznikla pod taktovkou Steva Wattse, který vystupuje spolu s vránou Maggie ve videích a písničkách, přičemž využití reálné lidské tváře v učebnicích i interaktivních videí usnadňuje dětem učení slovíček a větných spojení. Metoda dále využívá při výuce edukativní hry při pohybu, rozvíjí představivost pomocí obrázkových karet a děti se neučí klasicky v lavicích, ale na koberci při střídání různých činností a opakování.

On-line nejen v době koronavirové

Koncept přirozenosti a využívání gest, mimiky, obrázků a dalších pomůcek připomínají výuku mateřštiny, proto děti dokáží porozumět velmi rychle, také se zbavují ostychu z mluvení. Při výuce se používá také jedinečná učebnice WOW! a edukativní videa jsou dostupná na webu, proto si děti mohou opakovat učivo z pohodlí domova. Do světa on-line se však přesunula v době koronavirové také výuka ostatních kurzů. On-line výuka angličtiny pro děti tak probíhá na dálku a přizpůsobuje se potřebám studentů, větší děti si tak mohou doplnit zmeškanou látku nebo doplnit chybějící znalosti.

Město pro děti